Fast Facts

Southeast University
City:Nanjing, Jiangsu
Address:Jiulonghu Campus, No.2 SEU Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, P.R.China
English Website:https://www.seu.edu.cn/english/main.htm

Collect
Copyright 2022© chinadaily.com.cn
京ICP备13028878号-6