< Back to Study China

Fast Facts

Fast Facts

 • Address: Chengdu, Sichuan, China
  No.24, South Section 1, Yihuan Road and No.29, Jiuyanqiao Wangjiang Road (Wangjiang Campus)
  No.17, People's South Road (Huaxi Campus)
  Chuanda Road, Shuangliu County (Jiang'An Campus)
 • English Website: https://en.scu.edu.cn/index.htm
 • Students: 57,000
 • International students: 3,400
 • Contact information: Tel: +86 28 85407199 E-mail: bioluo@scu.edu.cn